Diabetesmottagning Torpa

Som patient på diabetesmottagningen i Torpa kan du förvänta dig en personlig vård där vi hjälper dig med rätt vård och vägledning för att behandla din diagnos. Vi erbjuder regelbundna kontroller och kunskap kring sjukdomen, samt hjälp med motion/kost och justering av insulin.

För mer information om diabetesmottagningen i Torpa eller rådgivning kan du kontakta vårdcentralen via telefon, eller besöka oss på direkt på vårdcentralen.

Välkomna!

Jourmottagningen på Torpa vårdcentral hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3 och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0521-27 82 00

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/