Dietist

Dietist kommer att utgå från vårdcentralen för att träffa patienter som behöver rådgivning och tid. Detta ser vi som vårdgivare mycket positivt på och välkomnar regionens dietister.

Vem kan få hjälp?
De prioriterande målgrupperna är personer som i kombination med livslång sjukdom har undernäring eller övervikt/fetma. Andra tillstånd som faller in på de prioriterade patientgrupperna kan vara allergi eller intolerans, övervikt utan koppling till långvarig/livslång sjukdom eller de som har ohälsosamma matvanor.

Prata med din läkare om du vill veta mer.