Dietist Brålanda hjälper dig med din hälsa

En korrekt och hälsosam kost kan vara väldigt givande mot ett flertal sjukdomar.  Dietist Brålanda ger en kostbehandling som är anpassad efter dig. Främst så hjälper vi patienter som har en långvarig sjukdom och behöver denna hjälp för att kunna få ett bättre välmående.

För att få mer information angående dietist Brålanda, så får du gärna ta kontakt med Brålanda vårdcentral och för att läsa mer om dietistenheten så kan du göra det här: www.vgregion.se/dietistenheten