Dietist Brålanda hjälper dig med din hälsa

En korrekt och hälsosam kost kan vara väldigt givande mot ett flertal sjukdomar.  Dietist Brålanda ger en kostbehandling som är anpassad efter dig. Främst så hjälper vi patienter som har en långvarig sjukdom och behöver denna hjälp för att kunna få ett bättre välmående.

För att få mer information angående dietist Brålanda, så får du gärna ta kontakt med Brålanda vårdcentral och för att läsa mer om dietistenheten så kan du göra det här: www.vgregion.se/dietistenheten

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/

Jourmottagningen på Brålanda vårdcentral hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3 och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0521-72 35 00