Dietist Stavre hjälper dig behandla dina näringsproblem

En dietist förändrar näringsupptaget baserat patientens medicinska tillstånd och individuella behov. Med dietist Stavre får du hjälp av en professionell som bedömer, diagnostiserar och behandlar dina näringsproblem. 

Du är välkommen att ta kontakt med vårdcentralen för att få reda på mer information eller att boka en tid. Om du är intresserad av dietistenheten så kan ta del av den informationen här: www.vgregion.se/dietistenheten

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/

Jourmottagningen på Stavre vårdcentral hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3 och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0520-49 01 01