Dietist Torpa ger dig professionellt stöd och råd

Dietistenheten i Västra Götalandsregionen kan ge dig professionellt stöd och hjälpa dig att få ett bättre näringsintag. Med dietist Torpa får du hjälp av dietister med expertkunskaper om matens påverkan på hälsan. Du kommer få individuella råd om hur du väljer mat och ätmönster för att förbättra hälsan. 

Kontakta oss på vårdcentralen för att boka en tid eller för att få mer information. Om du vill läsa om dietistenhetens arbete så kan du göra det här: www.vgregion.se/dietistenheten

Coronaviruset
(covid-19)

Här hittar du aktuell information om Coronaviruset, samt kontakt för allmänna frågor.

 – Klicka på länken nedan –

https://medpro.se/2020/02/24/informa
tion-om-coronaviruset-till-allmanheten/  

Viktig information!

Jourmottagningen på Torpa vårdcentral
hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3
och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av
Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0521-27 82 00