Dietist Torpa ger dig professionellt stöd och råd

Dietistenheten i Västra Götalandsregionen kan ge dig professionellt stöd och hjälpa dig att få ett bättre näringsintag. Med dietist Torpa får du hjälp av dietister med expertkunskaper om matens påverkan på hälsan. Du kommer få individuella råd om hur du väljer mat och ätmönster för att förbättra hälsan. 

Kontakta oss på vårdcentralen för att boka en tid eller för att få mer information. Om du vill läsa om dietistenhetens arbete så kan du göra det här: www.vgregion.se/dietistenheten