Distriktsläkarmottagning Brålanda

Välkommen till Brålanda distriktsläkarmottagning!

På distriktsläkarmottagningen finns både läkare med specialkompetens och AT/ST-läkare under specialistutbildning. Vi jobbar konstant med att förbättra smittskydd på vårdcentralen och kan på så sätt utveckla hur vi förbygger mot sjukdomar.

Läkarna på distriktsläkarmottagningen i Brålanda jobbar tillsammans med sjukgymnaster, kuratorer, sjuksköterskor och resterande yrkesgrupper på Brålanda vårdcentral. På så sätt kan vi påskynda din vård och ge dig dom bästa förutsättningarna för en smidig rehabilitering.

Välkomna!

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/

Under vår semesterperiod flyttar vi vårdcentralens verksamhet till Torpa vårdcentral på torsdagar & fredagar under vecka 27-33
(EJ REHAB)

– Klicka här för att läsa mer –
https://medpro.se/2020/06/23/bralanda-sommarinformation/