Distriktsläkarmottagning Torpa

Välkommen till Torpa distriktsläkarmottagning!

Läkarna på distriktsläkarmottagningen i Torpa välkomnar dig som patient till oss. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra smittskydd på vårdcentralen och hur vi förbygger mot sjukdomar. Vi jobbar tillsammans med sjuksköterskor, fysioterapeuter, kuratorer, barnsjuksköterskor och resterande yrkesgrupper på vårdcentralen, för att ge dig som patient dom bästa förutsättningarna till en snabb rehabilitering.

Våra läkare på distriktsläkarmottagningen i Torpa har specialkompetens. Välkomna!

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/

Viktig information!

Jourmottagningen på Torpa vårdcentral
hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3
och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av
Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0521-27 82 00