Egenvård Lilla Edet – Få råd om behandlingar i hemmet

Behöver du råd om vård som kan utföras i hemmet? Då ber vi dig kontakta oss på vårdcentralen för att få reda på mer information. Med egenvård Lilla Edet så får du råd och tips om hur du kan ta hand om dig själv från ditt eget hem.

Du kan också vända dig till 1177.se för se vad för behandlingar du själv kan göra i hemmet.

Viktig information!

Öppna mottagningen (Drop-In) på
Lilla Edet vårdcentral hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3 och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av
Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0520-48 88 00

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/