Egenvård Lilla Edet – Få råd om behandlingar i hemmet

Behöver du råd om vård som kan utföras i hemmet? Då ber vi dig kontakta oss på vårdcentralen för att få reda på mer information. Med egenvård Lilla Edet så får du råd och tips om hur du kan ta hand om dig själv från ditt eget hem.

Du kan också vända dig till 1177.se för se vad för behandlingar du själv kan göra i hemmet.