Egenvård Stavre – Information om vård i hemmet

Om du har blivit smittad av en lättare sjukdom, som en förkylning, så kan du bli frisk genom ett par enkla åtgärder. Egenvård Stavre kan bidra dig information och råd om hur du kan bli frisk på egen hand så att du kan återgå till din vardag. 

Vi ber dig att kontakta oss på vårdcentralen här i Stavre ifall du vill veta mer om tjänsten. Du kan också besöka 1177.se för att ta reda på mer information om vård i hemmet.

Viktig information!

Jourmottagningen på Stavre vårdcentral
hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3
och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av
Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0520-49 01 01

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –