Egenvård Torpa – Hitta tips om vård ditt hem

VI alla råkar ut för en förkylning då och då, och man vill alltid bli av med den så fort som möjligt. Ibland så kan du behöva hjälp av oss på vårdcentralen, men du kan också underlätta din återhämtning med ett par enkla åtgärder i hemmet. 

För mer information egenvård Torpa så är du välkommen att kontakta Torpa vårdcentral. Du har också möjligheten att få mer information om egenvård på 1177.se.

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/

Viktig information!

Jourmottagningen på Torpa vårdcentral
hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3
och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av
Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0521-27 82 00