Egen vård

Vård direkt i ditt eget hem

Vid Egenvårds råd av Medpro Clinic Group AB, vill vi säkerställa människans bästa. Vi vill lindra besvär med hjälp av patientens egna ansvar, genom att informera om de egenvårds råd som man kan utföra i hemmet. För mer information om Egenvård är du välkommen att kontakta vårdcentralen direkt via telefon!

Vi ansvar inte för skador eller förvärrade besvär. Vi uppmanar patienter att uppsöka vårdcentralen om besvären förvärras eller annan skada uppkommer.

Egenvård räknas inte som hälso- och sjukvård och därför gäller inte hälso- och sjukvårdslagstiftningen.