Hjälp ditt inre med hälsokontroll Lilla Edet

Maria och Pia på Medpro Life är grundpelarna i arbetet om att få fram en bra hälsoundersökning för dig som patient. Målet med hälsokontroll Lilla Edet är att så tidigt som möjligt upptäcka riskfaktorer som kan ha en negativ påverkan på din hälsa.

För mer information om tjänsten så ber vi dig kontakta vårdcentralen via telefon, så hjälper vi dig vidare.