Hjälp ditt inre med hälsokontroll Lilla Edet

Pia Sundberg på Medpro Life är grundpelarna i arbetet om att få fram en bra hälsoundersökning för dig som patient. Målet med hälsokontroll Lilla Edet är att så tidigt som möjligt upptäcka riskfaktorer som kan ha en negativ påverkan på din hälsa.

För mer information om tjänsten så ber vi dig kontakta vårdcentralen eller Pia via telefon.

Telefonnummer till Pia Sundberg: 0520-490 134
Mejladress till Pia Sundberg: patient-life@medpro.se

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/

Öppna mottagningen (Drop-In) på
Lilla Edet vårdcentral hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3 och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0520-48 88 00