Hälsokontroll Stavre hjälper dig med din hälsa

På Medpro Clinic planeras våra hälsoundersökningar utav Pia Sundberg på Medpro Life. Hälsokontroll Stavre använder sig utav flera metoder, så som, prover och undersökningar, tester och provtagningar, information om matvanor, rådgivning m.m. 

Du är varmt välkommen att ta del av denna tjänsten och vi ber dig att vända dig till vårdcentralen eller direkt till Pia på Medpro Life för mer information.

Telefonnummer till Pia Sundberg: 0520-490 134
Mejladress till Pia Sundberg: patient-life@medpro.se

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/

Jourmottagningen på Stavre vårdcentral hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3 och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0520-49 01 01