Hälsokontroll Torpa ger en tydlig blick på hälsan

Medpro Life är en del av Medpro Clinic där våra egna Pia Sundberg arbetar för att du ska få en sådan utförlig hälsokontroll som möjligt. 

Hälsokontroll Torpa utgår från olika parametrar när vi undersöker dig: Motion, stress, psykosociala faktorer, kost, alkohol och tobak och biologiska riskmarkörer. 

Tveka inte och kontakta Medpro Clinic Torpa eller Pia på Medpro life för tidsbokning och mer information.

Telefonnummer till Pia Sundberg: 0520-490 134
Mejladress till Pia Sundberg: patient-life@medpro.se

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/

Viktig information!

Jourmottagningen på Torpa vårdcentral
hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3
och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av
Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0521-27 82 00