Hembesök Åmål

Boka tid för hembesök på Åmål vårdcentral om du har svårigheter med att åka till vårdcentralen eller om du har barn hemma som förhindrar ett smidigt besök. Våra sköterskor besöker gärna dig i hemmet för att du som patient ska få en enklare vård. Om du skulle behöva ytterligare sjukvård av någon annan enhet eller vårdcentral hjälper vi dig givetvis vidare.

​​Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla vårdcentralen och kan erbjuda både akuta och planerade besök till våra patienter. Välkommen!

Vår äldresjuksköterska Ida-Sofie finns tillgänglig på
telefonnummer: 0532-709434

Telefontid: helgfria vardagar mellan kl. 08.30-10.00.

Björn, medpro, hembesök, vård, hemvård, hembesök vård, vårdcentral, vårdcentral hembesök.

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/

Drop-In mottagningen på Åmål vårdcentral hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3 och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0532-70 94 00