Hembesök

Har du små barn eller svårt att ta dit till vårdcentralen kan vi göra hembesök och om du behöver ytterligare hälso- och sjukvård av någon annan än oss på vårdcentralen hjälper vi dig givetvis vidare.

​​Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla vårdcentralen och kan erbjuda såväl akuta som planerade besök.

Björn, medpro, hembesök, vård, hemvård, hembesök vård, vårdcentral, vårdcentral hembesök.