Hembesök Stavre

Du som har du små barn eller har svårt att ta dit till vårdcentralen kan boka hembesök för enkelhetens skull. Vi kommer då hem till dig så att du slipper åka till vårdcentralen för ditt eller dina barns bokade tid. Behöver du ytterligare hälso- och sjukvård av någon annan än oss på vårdcentralen så hjälper vi dig givetvis vidare.

​​Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla vårdcentralen och kan erbjuda såväl akuta som planerade besök. Välkomna!

Äldresköterska
Vår äldresköterska Katarina nås på direktnummer 0720-791 358
Telefontider: helgfria vardagar kl. 08:00-16:00

Björn, medpro, hembesök, vård, hemvård, hembesök vård, vårdcentral, vårdcentral hembesök.

Covid-19 information


Klicka på länken nedan för:

https://medpro.se/tjanst/covid-19-information-stavre/