Hembesök Stavre

Du som har du små barn eller har svårt att ta dit till vårdcentralen kan boka hembesök för enkelhetens skull. Vi kommer då hem till dig så att du slipper åka till vårdcentralen för ditt eller dina barns bokade tid. Behöver du ytterligare hälso- och sjukvård av någon annan än oss på vårdcentralen så hjälper vi dig givetvis vidare.

​​Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla vårdcentralen och kan erbjuda såväl akuta som planerade besök. Välkomna!

Äldresköterska
Vår äldresköterska Katarina nås på direktnummer 0720-791 358
Telefontider: helgfria vardagar kl. 08:00-16:00

Björn, medpro, hembesök, vård, hemvård, hembesök vård, vårdcentral, vårdcentral hembesök.

Viktig information!

Jourmottagningen på Stavre vårdcentral
hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3
och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av
Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0520-49 01 01

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

 – Klicka här för att boka tid –

 – Läs mer här –