Hembesök Torpa

Vi på Torpa vårdcentral välkomnar dig som patient!

Vill du boka ett besök hos oss, men har svårt att ta dig in till vårdcentralen? Då erbjuder vi hembesök till dig så att du lättare kan få den vård du behöver. Har du små barn går det också att boka hembesök, ring till oss så hjälper vi dig med information och bokning.

​​På Torpa vårdcentral arbetar vi kontinuerligt med att utveckla vården och kan erbjuda såväl akuta som planerade besök till våra patienter. Välkomna!

Direktnummer till vår äldresköterska Lena: 0521-27 82 28
Telefontider: kl 11:00 – 12:00

Björn, medpro, hembesök, vård, hemvård, hembesök vård, vårdcentral, vårdcentral hembesök.

Covid-19 provtagning
och information


Klicka på länken nedan för:

https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/