Hembesök Torpa

Vi på Torpa vårdcentral välkomnar dig som patient!

Vill du boka ett besök hos oss, men har svårt att ta dig in till vårdcentralen? Då erbjuder vi hembesök till dig så att du lättare kan få den vård du behöver. Har du små barn går det också att boka hembesök, ring till oss så hjälper vi dig med information och bokning.

​​På Torpa vårdcentral arbetar vi kontinuerligt med att utveckla vården och kan erbjuda såväl akuta som planerade besök till våra patienter. Välkomna!

Direktnummer till vår äldresköterska Lena: 0521-27 82 28
Telefontider: kl 11:00 – 12:00

Björn, medpro, hembesök, vård, hemvård, hembesök vård, vårdcentral, vårdcentral hembesök.

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/

Viktig information!

Jourmottagningen på Torpa vårdcentral
hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3
och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av
Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0521-27 82 00