Inkontinensmottagning Stavre

Vi hjälper dig med olika typer av inkontinens och tillhörande symtom på inkontinensmottagning Stavre. Inkontinens kan drabba både unga och äldre, män och kvinnor, så är du osäker på om du behöver vård kan du kontakta vårdcentralen för rådgivning och tidsbokning.

Välkommen till inkontinensmottagning Stavre!

Viktig information!

Jourmottagningen på Stavre vårdcentral
hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3
och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av
Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0520-49 01 01

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –