Intyg

Många gånger behöver man ett intyg för olika saker. Vi skriver dessa intyg. Det kan gälla förstadagsintyg vid sjukskrivning, ett vanligt läkarintyg, intyg till resebolag, intyg till skolgymnastiken etc.

Under mina vårdkontakter kan du nu se dina läkarintyg. Detta är en ny tjänst i ett samarbete mellan Mina Vårdkontakter och Försäkringskassan.

Pris på våra intyg är varierande. Vi följer den taxa som bestämts av Västra Götalandsregionen & vilken taxa som väljs beror på vem som genomför intyget, samt mängden förarbete & efterarbete som krävs. Priset beror också på tidsåtgång under besöket.

Taxa inklusive moms

  • Kort - 420 kr
  • Normal - 760 kr
  • Lång - 1100 kr
  • Timtaxa - 1100 kr
  • Timtaxa per påbörjad period om 15 min - 275 kr

O.B.S. att vissa intyg har priser som skiljer sig ifrån taxa, vilket i sådana fall står i intygslistan nedan. Om ett intyg inte finns i förteckningen, tas avgift enligt timtaxa. Kostnad för eventuella provtagningar och undersökningar tillkommer.

Intyg

Taxa

Körkortsintyg förlängning
Timtaxa samt kostnad för prover
Körkortsintyg förlängning pga sjukdom, ex: diabetes
Timtaxa samt kostnad för prover
Körkort ansökan NYTT
Timtaxa
Körkortsintyg alkohol & drog
Normal
Körkort med villkor om alkolås - Vid besök som endast rör provtagning tas en avgift ut på 160 kr + prover.
Timtaxa samt kostnad för prover
Adoption (inkl. hälsoundersökning och prover)
Lång
Dykare
Normal
Friskintyg för visum
Kort
Färdtjänst
Timtaxa
God man
0 kr
Inställelse av resa
Kort
Intyg för studier/anställning utomlands
Timtaxa
Intyg om specialkost i skolan
0 kr
Intyg anpassad idrott pga sjukdom
0 kr
Intyg till försäkringsbolag
Timtaxa
Invaliditetsintyg
1925 kr minst
P-tillstånd förnyelse (exkl. undersökning)
Timtaxa
P-tillstånd undersökning
Timtaxa
Sjöfolk
Lång
Schengenintyg - Narkotikaklassade läkemedel (kostnadsfritt)
0 kr
Skolskjuts av medicinska skäl
Kort
Skolprov
Kort
Skolundervisning befrielse/hemundervisning
Kort