Intygsmottagning Lilla Edet

Behöver du ett intyg så är det vi på intygsmottagningen i Lilla Edet som assisterar dig. På vårdcentralen hjälper vi dig med till exempel friskintyg för visum, vanliga läkarintyg, intyg till försäkringsbolag, invaliditetsintyg, m.m.

Du kan idag se dina intyg digitalt genom tjänsten som 1177 Mina Vårdkontakter erbjuder. Detta gör det smidigare för dig att direkt på webben se vilka intyg du har och enkelt kunna skriva ut eller skicka dina digitala intyg till läkare. Mer information om hur denna tjänst fungerar kan du läsa om genom att klicka här.

 

Intyg

Avgifter

Adoption (inkl hälsoundersökning och prover)
1100 kr
Dykare
760 kr
Friskintyg för visum
420 kr
Färdtjänst, intyg för att ansöka
275 kr/kvart
God man
0 kr
Inställelse av resa
420 kr
Intyg anpassad idrott pga sjukdom
0 kr
Intyg för studier/anställning utomlands
275 kr/kvart
Intyg till Försäkringsbolag
275 kr/kvart
Intyg begärt av Arbetsförmedlingen
275 kr/kvart
Invaliditetsintyg
275 kr/kvart
Körkort med villkor om alkolås (exkl kostnad för prover)
275 kr/kvart
Körkortsintyg förlängning
550 kr
Körkortsansökan NYTT
825 kr
Körkortsintyg alkohol och drog (exkl kostnad för prover)
275 kr/kvart
Körkortsintyg förlängning pga sjukdom, ex. diabetes, EP
825 kr
Parkeringstillstånd NYTT
275 kr/kvart
Parkeringstillstånd förnyelse (exkl undersökning)
275 kr/kvart
Sjöfolk
1 100 kr
Skolprov
420 kr
Skolskjuts av medicinska skäl
420 kr
Skolundervisning befrielse/hemundervisning
420 kr
Specialkost i skolan
0 kr

Viktig information!

Öppna mottagningen (Drop-In) på
Lilla Edet vårdcentral hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3 och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av
Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0520-48 88 00

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/