Intygsmottagning Stavre

Det händer ibland att man behöver intyg för olika saker. På intygsmottagningen i Stavre hjälper vi dig med dessa intyg. Det kan vara förstadagsintyg, friskhetsintyg, livsmedelsintyg, tandvårdsintyg, etc.

Mina Vårdkontakter 1177 kan du se dina intyg digitalt. Deras digitala tjänst gör det enklare för dig att både inspektera, skriva ut eller digitalt skicka dina intyg. Mer information om hur du går till väga kan du se genom att klicka här.

 

Intyg

Avgifter

Adoption
1100kr
Anställning utomlands
1100kr/timmen (275kr/kvart)
Arbetsgivare, intyg
420kr
Aupair
1100kr/timmen (275kr/kvart)
Avbrytande av kurs
760kr
Dykare
760kr
Friskintyg
760kr
Friskintyg förskola
420kr
Friskintyg för visum
420kr
Färdtjänst
275kr/kvart
Förstadagsintyg
275kr
Inställelse av resa
420kr
Intyg dagbarnvårdare
420kr
Intyg anpassad idrott
275kr/kvart
Intyg inför skolprov
420kr
Invaliditetsintyg
1100kr (275kr/kvart)
Körkortsintyg alkohol
550kr
Körkortsintyg diab
275kr/kvart
Körkortsintyg förlängning
550kr
Körkortsintyg nytt
550kr
Livsmedelsintyg
275kr/kvart
Läkemedel vid resa
275kr/kvart
Parkeringstillstånd
275kr/kvart
Sjöfolk
1100kr
Tandvårdsintyg
420kr
Uppskjutande gymkort
275kr/kvart

Viktig information!

Jourmottagningen på Stavre vårdcentral
hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3
och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av
Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0520-49 01 01

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –