Jourmottagning

Jourmottagning för AKUTA besvär vardagar kl 8:00-09:30

Vid sjukdom kan du komma direkt till vårdcentralen från kl  07:30 vardagar och få den vård du behöver. Notera att det är viktigt att du kommer innan kl 9:30 för en tid till jourmottagningen.  Vid kronisk sjukdom, återbesök eller vid mer planerad vård skall du ringa in och boka en tid.  Vårt mål är att din vårdcentral skall ge bra service med god tillgänglighet för dig och din familj.​