Jourmottagning Torpa

För AKUTA besvär – Helgfria vardagar kl. 08:00-09:30

Vårdcentralen öppnar kl 07:30 och jourmottagningens öppettider är kl 08:00-09:30, helgfria vardagar. Jourmottagningen är för akuta fall som inte kan vänta på en boka tid. Du får först träffa en sjuksköterska som gör en medicinsk bedömning.

Notera att det är viktigt att du kommer innan kl 9:30 för en tid till jourmottagningen. Utanför jourmottagningens öppettider gäller endast bokade besök.

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/

Viktig information!

Jourmottagningen på Torpa vårdcentral
hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3
och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av
Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0521-27 82 00