Medicinsk fotvård

Aktuella diagnoser som kan ligga till grund för remiss

För medicinsk fotvård krävs remiss från din läkare eller diabetessköterska.

Diabetes och cirkulationsproblem
Om kompetens inte finns inom enheten kan ett första bedömningsbesök hos fotvårdsspecialist erbjudas. Finns inga tecken på skador eller cirkulationsstörningar begränsas besöket till ett besök.

Reumatoid artrit m fl reumatiska sjukdomar
Felställningar i fötterna och rörelseförmåga och/eller hand- eller fingerförändringar som gör att fötterna inte kan skötas på ett adekvat sätt.

Psoriasis
Förhårdnader och sprickor under fötterna i kombination med rörelsehandikapp. Ortopediska- och neurologiska sjukdomar Stora missbildningar och felställningar i fötterna med samtidigt rörelsehandikapp.

Övrigt
Endast i väldigt specifika undantagsfall erbjuds patienter med andra diagnoser medicinskt fotvård.

Remissen gäller ett år.
Antalet behandlingar är individuellt