Medicinsk fotvård Åmål förhindrar allvarliga komplikationer

Aktuella diagnoser som kan ligga till grund för remiss

Medicinsk fotvårds avsikt är att förhindra allvarliga komplikationer som t.ex. kan påverka fotens kärl, hud, fotens nerver och förebygga svårläkta sår. 

Du är välkommen till Åmål vårdcentral för att del av medicinsk fotvård Åmål och starta dina behandlingar. Det krävs en remiss från antingen din diabetessköterska eller läkare för att du ska kunna ta del av denna tjänst.

Vill du ha mer information om tjänsten så ber vi dig att ta kontakt med oss på Åmål vårdcentral via telefon. Boka en tid och ta tag i dina bekymmer nu!

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/

Drop-In mottagningen på Åmål vårdcentral hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3 och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0532-70 94 00