Medicinsk fotvård Åmål förhindrar allvarliga komplikationer

Aktuella diagnoser som kan ligga till grund för remiss

Medicinsk fotvårds avsikt är att förhindra allvarliga komplikationer som t.ex. kan påverka fotens kärl, hud, fotens nerver och förebygga svårläkta sår. 

Du är välkommen till Åmål vårdcentral för att del av medicinsk fotvård Åmål och starta dina behandlingar. Det krävs en remiss från antingen din diabetessköterska eller läkare för att du ska kunna ta del av denna tjänst.

Vill du ha mer information om tjänsten så ber vi dig att ta kontakt med oss på Åmål vårdcentral via telefon. Boka en tid och ta tag i dina bekymmer nu!

Viktig information!

Drop-In mottagningen på Åmål vårdcentral
hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3
och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av
Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0532-70 94 00

Coronaviruset
(covid-19)

Här hittar du aktuell information om Coronaviruset, samt kontakt för allmänna frågor.

 – Klicka på länken nedan –

https://medpro.se/2020/02/24/informa
tion-om-coronaviruset-till-allmanheten/