Medicinsk fotvård Stavre behandlar dina fötter och underben

Din vårdcentral i Stavre erbjuder dig medicinsk fotvård. Medicinsk fotvård Stavre behandlar dina fötter och underben mot sjukdomar som både kan bero på inre och yttre faktorer. Om du har psoriasis, diabetes eller reumatiska sjukdomar så hjälper den tjänst dig.

För att ta del av medicinsk fotvård Stavre och våra behandlingar, så behöver du en remiss från din läkare eller diabetessköterska. 

Om du vill ha mer information så vänder du dig mot oss på Medpro Clinic Stavre.

Du är varmt välkommen!

Viktig information!

Jourmottagningen på Stavre vårdcentral
hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3
och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av
Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0520-49 01 01

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –