Medpro Steps

Medpro Steps eva 2

 

Eva Thorén
Enhetschef
Tel: 0520-447141
Mejl: eva.thoren@medpro.se

Medpro Steps nedtrappningsenhet öppnar april 2019

 

Vem kan vända sig till oss?

Du som är fyllda 18 och bosatt inom Västra Götalandsregionen är välkommen att söka direkt till oss via egenremiss eller du kan också be din läkare att skicka en remiss till oss.

Vi kan hjälpa dig att ta dig ur ditt läkemedelsberoende!

Nedtrappningsenheten, Medpro Steps i Lilla Edet, arbetar med att hjälpa personer som har utvecklat ett beroende av läkemedel och som vill ha hjälp att sluta med dessa. Medpro Steps är en öppenvårdsmottagning inom primärvården i Västra Götaland. Hos oss får man hjälp med att bli fri från sitt beroende. Vi vänder oss till personer som har blivit beroende av läkemedel som är smärtstillande (opiater), lugnande eller sömngivande (benzodiazepiner).

Många personer med läkemedelsberoende har fått läkemedlet på recept för exempelvis behandling av smärta efter en operation eller om man sökt för sömnbesvär. Regelbundet användande under lång tid ökar risken för att utveckla beroende.

Vad är läkemedelsberoende?

Det finns läkemedel som klassas som beroendeframkallande. Det gäller receptbelagda narkotika klassade värktabletter, lugnande tabletter och sömntabletter. Många av de här läkemedlen är tänkta att ta under en kortare period. För man vet att regelbundet användande under lång tid ökar risken att utveckla ett beroende

Har du fått problem med något beroendeframkallande läkemedel?

Regelbundet användande under lång tid ökar risken för att utveckla beroende.

  • Har du märkt att dina läkemedel inte hjälper lika bra?
  • Har du har ökat dosen?
  • Mår du dåligt när du inte får din vanliga dos?

Om något av detta stämmer på dig kan du ha utvecklat ett läkemedelsberoende och kan behöva hjälp att sluta.

Så här arbetar vi

Vi är ett team bestående av olika kompetenser som tillsammans erbjuder olika insatser, som ger dig ett individuellt utformat stöd och behandling.

Vårt arbetssätt kommer bestå i att vara mobilt, vilket innebär att teamets arbetsfält är att vara tillgängliga för befolkningen ute i hela regionen.

Vi tillämpar ett speciellt utformat schema för nedtrappning och utsättning av beroende framkallande läkemedel.

Med hjälp av information och utbildning ger vi kunskap om beroende och strategier för hur man ska kunna göra sig oberoende av dessa läkemedel inför framtiden.

Under hela behandlingsprogrammet får du behandlings och samtalsstöd i olika former.

Efter utsättandet erbjuds fortsatt kontakt med oss, för att stötta dig i att klara av ditt nya liv som oberoende.