Prickmottagning Åmål

För bedömning av hudförändringar

Välkommen till Prickmottagningen i Åmål!

Vi hjälper dig att kontrollera födelsemärken, leverfläckar och andra hudförändringar. Har du några frågor kring Prickmottagningen eller behöver rådgivning, går det bra att ringa direkt till oss på vårdcentralen. Vid besök hjälper våra distriktsläkare dig med bedömning av hudförändringar.

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/

Drop-In mottagningen på Åmål vårdcentral hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3 och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0532-70 94 00