Psykisk ohälsa/Kurator

Kuratorn erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT) vid stress- och utmattningssymtom, ångest, depression och kristillstånd. Vårdcentralerna erbjuder även stresshantering i grupp och gruppbehandling vid sömn- och ångestproblematik.

Vi erbjuder också möjlighet till Internetbehandling med kuratorstöd för oro, ångest och sömnproblem. Till en början erbjuder vi detta på Lilla Edets Vårdcentral.

Vi erbjuder också kontakt med Legitimerad Psykolog.

KBT-Kurator

KBT, Kognitiv beteendeterapi, är ett samlingsnamn för psykoterapeutiska behandlingsmetoder som innebär att man arbetar med att förändra de tankar, känslor och handlingsmönster (beteende) som hindrar oss från att må väl och fungera bra.  KBT är mer inriktad på nuet och framtiden är på det förflutna.

Exempel på teman i behandlingen kan vara att öva sig i medveten närvaro (mindfulness) att våga närma sig situationer man tidigare undvikit (exponering) eller att utforska sina grundläggande värden i livet.

Behandlingstiderna är flexibla men oftast korta och fokuserade på den ohälsa eller svårighet som fått personen att söka hjälp.

Kuratorn arbetar bland annat med:

  • Depression
  • Stress
  • Ångest/utmattning
  • Krishantering
  • Livsstilsförändringar
  • Värk/Smärta
  • Sömnproblem

Känner du behov av kuratorskontakt är du välkommen att kontakta vårdcentralen.

Du betalar för besöket enligt gällande patientavgifter.