Känn dig trygg med psykisk ohälsa Brålanda

Med tjänsten psykisk ohälsa Brålanda, så får du möjligheten till hjälp och stöd av vår kurator Camilla eller terapeut Helena.  

Bevis visar att psykologiska behandlingar fungerar bra för emotionella, mentala och beteendemässiga problem. Terapi ger en stödjande, icke-bedömande miljö där du kanske känner dig mer kapabel att prata öppet om dina upplevelser.

Välkommen till Medpro Clinic Brålanda

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/

Jourmottagningen på Brålanda vårdcentral hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3 och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0521-72 35 00