Psykisk ohälsa terapi

Vårdcentralerna erbjuder individuell behandling vid sömn- och stressproblematik tillsammans med arbetsterapeut.

Kuratorn erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT) vid bland annat ångesttillstånd, depression, tvångsproblematik och kriser.

Vi erbjuder också kontakt med Legitimerad Psykolog.

KBT-Terapeut

KBT (kognitiv beteendeterapi) är en behandlingsmetod för olika typer av psykiska besvär, t.ex. depression, social fobi, tvång eller ångestsyndrom.

Hos kuratorn arbetar man med att förändra problematiska tankar, känslor och beteenden som finns här och nu hos dig. Syftet med behandlingen är att minska besvärande symptom på lång sikt och öka din livskvalitet.

Exempel på teman i behandlingen kan vara att öva sig i att våga närma sig situationer man tidigare undvikit (exponering) eller att utforska sina grundläggande värden i livet.

Besöken hos kuratorn sker under ca 5-10 st samtal, 45 min per gång. Ibland kan tiden och besöken kortas ner efter önskemål.

Kuratorn arbetar bland annat med

  • Depression
  • Ångest
  • Posttraumatiskt stressyndrom