Psykisk ohälsa Noltorp hjälper dig mot ett bättre välmående

Träffa vår kurator Lovisa och ta ditt första steg mot en bättre och enklare vardag. Flera personer har problem med sin psykiska hälsa och det är inget att vara rädd för att prata om. Psykisk Ohälsa Noltorp är till för att hjälpa dig och vi vill att du ska kontakt med oss för att få den hjälp du behöver.

Välkommen till Medpro Clinic Noltorp

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/

Drop-In mottagningen på Noltorp vårdcentral hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3 och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0322-65 15 00