Få hjälp och stöd med psykisk ohälsa Stavre

Med psykisk ohälsa Stavre, så kan du få terapisessioner med vår kurator Josefine och komma närmare ett bättre välmående. Både din fysiska och psykiska hälsa är viktig och vi på Medpro Clinic Stavre vill att du ska må så bra som möjligt.

Du är välkommen att ta kontakt med oss för att få mer information eller boka en tid.

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/

Jourmottagningen på Stavre vårdcentral hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3 och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0520-49 01 01