Psykisk ohälsa/terapi

Terapeuten erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT) vid bland annat ångesttillstånd, depression, tvångsproblematik och kriser.

Vårdcentralerna erbjuder även stresshantering i grupp och individuell behandling vid sömnproblematik.

Vi erbjuder också kontakt med Legitimerad Psykolog.

KBT-Terapeut

KBT (kognitiv beteendeterapi) är en behandlingsmetod för olika typer av psykiska besvär, t.ex. depression, social fobi, tvång eller ångestsyndrom.

I terapin arbetar man med att förändra problematiska tankar, känslor och beteenden som finns här och nu hos dig. Syftet med behandlingen är att minska besvärande symptom på lång sikt och öka din livskvalitet.

Exempel på teman i behandlingen kan vara att öva sig i att våga närma sig situationer man tidigare undvikit (exponering) eller att utforska sina grundläggande värden i livet.

Terapin sker under ca 5-10 samtal á 45 min per gång. Ibland kan tiden och sessionerna kortas ner efter önskemål.

Kuratorn arbetar bland annat med

  • Depression
  • Ångest
  • Post traumatiskt stressyndrom
  • Krishantering
  • Livsstilsförändringar
  • Stress