Rehabkoordinator

Vad är en rehabkoordinator?

En rehabkoordinator har i uppdrag att koordinera olika insatser runt dig som är eller riskerar att bli sjukskriven. Syftet är att underlätta och påskynda din rehabilitering så att du kan förbättras snabbare och återfå din arbetsförmåga alternativt undvika sjukskrivning.

Är det inte bra att vara sjukskriven?

Om man är sjuk och inte klarar av att arbeta behöver man ibland vara sjukskriven. Då är det bra att den möjligheten finns. När man är sjukskriven behöver man ofta annan behandling och få råd om vad man själv kan göra för att bli bättre. En långdragen sjukskrivning utan insatser mår man inte bra av.

Varför behövs en rehabkoordinator?

Räcker det inte med det som läkaren och alla andra gör på vårdcentralen?

Ofta räcker det, men hur snabbt och bra en rehabilitering går framåt kan ha flera orsaker. En rehabkoordinator kan se om det finns andra saker i just din situation som kan påverka din rehabilitering och utifrån det hjälpa dig vidare. Ibland kan det t ex finnas saker du oroar dig för som sjukvården inte kan lösa där man då istället kan koppla in andra myndigheter för att få hjälp

Sekretess

Rehabkoordinatorn tar inga kontakter med andra utan ditt medgivande. Om det är bra för din rehabilitering kan rehabkordinatorn behöva kontakta en annan myndighet eller organisation. Du får då ge ett skriftligt samtycke. I samtycket står vilken eller vilka myndigheter det gäller. Avsikten är att hjälpa dig och att du ska känna dig trygg med vad som händer.

För mer information om hur vi arbetar, bokning, priser & mera, besök sidan för vår rehabverksamhet!

Rehabkoordinator

  • Personalfoton blank purple

    Maria

    Rehabkoordinator