Rehabkoordinator Brålanda hjälper dig med rehabiliteringen

Med rehabkoordinator Brålanda får du assistans av Maria, som kommer hjälpa dig med dina besvär. Maria är vår rehabkoordinator och hon hjälper dig påskynda din rehabilitering så att du kommer tillbaka från sjukskrivningen snabbare.

För att få mer information om hur denna tjänsten fungerar eller om du har några andra funderingar så får du gärna kontakta oss på vårdcentralen.

Brålanda rehab är i samarbete med Torpa vårdcentral.

Varmt välkomna!

Rehabkoordinator

  • Personalfoton blank purple

    Maria

    Rehabkoordinator

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/

Jourmottagningen på Brålanda vårdcentral hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3 och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0521-72 35 00