Rehabkoordinator Stavre | spindeln i nätet

Vår rehabkoordinator Carina Larsson finns här för att stötta sjukskrivna patienter, kartlägga behov av insatser samt underlätta samverkan med arbetsgivare och myndigheter. Du som är patient, chef, HR eller myndighetsperson kan kontakta henne på cal@medpro.eu

Rehabkoordinator

  • Carina

    Carina

    Kurator

    Rehabkoordinator

Viktig information!

Jourmottagningen på Stavre vårdcentral
hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3
och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av
Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0520-49 01 01

Coronaviruset
(covid-19)

Här hittar du aktuell information om Coronaviruset, samt kontakt för allmänna frågor.

 – Klicka på länken nedan –

https://medpro.se/2020/02/24/informa
tion-om-coronaviruset-till-allmanheten/