Rehabkoordinator Stavre | spindeln i nätet

Vår rehabkoordinator Carina Larsson finns här för att stötta sjukskrivna patienter, kartlägga behov av insatser samt underlätta samverkan med arbetsgivare och myndigheter. Du som är patient, chef, HR eller myndighetsperson kan kontakta henne på cal@medpro.eu

Rehabkoordinator

  • Carina

    Carina

    Kurator

    Rehabkoordinator

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/

Jourmottagningen på Stavre vårdcentral hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3 och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0520-49 01 01