Rökavvänjning

Behöver du hjälp att sluta röka erbjuder vi hjälp. Vid ett första samtal diskuterar ni dina förutsättningar och möjligheter att sluta. Du får stöd och information, vi gör en lungfunktionsmätning, mäter blodtryck, blodfetter och vikt, som vi sedan följer. Efter rökstoppsdatum träffas vi en gång i veckan, fyra – sex veckor efter behov.

Om du önskar ber vi dig komma på återbesök en gång om året för uppföljning av lungfunktion.

För att boka tid för rökavvänjning ringer du till din vårdcentral.