Rökavvänjning Lilla Edet

Du som vill ha hjälp med att sluta röka eller bara minska ditt nikotinberoende är välkommen till oss på mottagningen för rökavvänjning i Lilla Edet. Vi hjälper dig med rätt information och utforskar vilka möjligheter du har att nå ditt mål till ett friskare liv.

Söker du rådgivning kring rökavvänjning eller vill boka en tid så kan du ringa direkt till oss på vårdcentralen.

Välkommen!

Viktig information!

Öppna mottagningen (Drop-In) på
Lilla Edet vårdcentral hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3 och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av
Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0520-48 88 00

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/