Rökavvänjning Stavre

Du som vill ha hjälp med att sluta röka eller bara minska ditt nikotinberoende är välkommen till oss på mottagningen för rökavvänjning i Stavre. Vi hjälper dig med rätt information och utforskar vilka möjligheter du har att nå ditt mål till ett friskare liv. Välkommen!

Söker du rådgivning om rökavvänjning eller vill boka en tid så ska du ringa till din vårdcentral.