Rökavvänjning Torpa

Det är aldrig för sent att sluta röka!

Vill du ha hjälp med att minska på nikotinberoendet eller sluta röka helt så hjälper vi dig på vår mottagning för rökavvänjning i Torpa. Tillsammans så diskuterar vi vilka möjligheter och förutsättningar du har för att nå ditt mål och hur vi ska gå tillväga. Vi erbjuder information och stöd, samt gör några tester av lungfunktion, blodtryck, blodfett och vikt.

För rådgivning eller tidsbokning är du välkommen att ringa direkt till oss på Torpa vårdcentral.

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/

Viktig information!

Jourmottagningen på Torpa vårdcentral
hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3
och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av
Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0521-27 82 00