Vaccinationsmottagning Lilla Edet

Maria björk vaccin 23

 


Maria Björk

Jag har 18 års erfarenhet av vaccinationer & rese-medicin. Ring eller mejla mig för mer information eller tidsbokning.

Mig hittar ni på
Stavre vårdcentral!

Tel: 0520-50 70 50
Mejl: mbj@medpro.eu

 

Kom till oss på vaccinationsmottagningen i Lilla Edet för vaccinering av TBE, influensa, resevaccin, stelkramp och mycket mer. Till oss kan du komma och vaccinera dig oavsett vart du är listad, vi hjälper dig också med rådgivning ifall du har funderingar kring ett vaccin.

Vi informerar kontinuerligt på denna sida om vaccineringstillfällen och nyheter inom vaccinationsmottagningen i Lilla Edet. För tidsbokning går det bra att ringa direkt till Maria eller till oss på vårdcentralen.

Välkommen!

 

maria vaccinering

Vaccinering Resa blå

Vaccinationstillfällen för influensavaccin

Vi vaccinerar både privat och företag. Vi deltar i landstingets årliga influensakampanj.

Riskgrupper

  • Du löper större risk att bli allvarligt sjuk av influensa om du har fyllt 65 år.
  • Har någon av dessa sjukdomar, oavsett ålder: kronisk hjärt- eller lungsjukdom, svårbehandlad diabetes, nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering. Kronisk lever eller njursvikt, extrem fetma, neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Är barn med flerfunktionshinder eller svår astma.
  • Är gravid i andra eller tredje trimestern.

Det kostar 100 kronor att vaccinera sig om man tillhör någon av riskgrupperna ovan. För övriga är kostnaden 210 kronor.

 

Vaccin

Pris

Ambirix: Heaptit A+B
550 kr
Boostrix Polio: Stelkramp/Difteri/Kikhosta/Polio
450 kr
Boostrix: Stelkramp/Difteri/Kikhosta
400 kr
Dukoral: ETEC/Kolera Dos 1
275 kr
Dukoral: ETEC/Kolera Dos 2
550 kr
Engerix
400 kr
Gardasil
1200 kr
Havrix: Hepatit A, vuxen/barn
400 kr
Imovax Polio
300 kr
Ixiaro: Japansk Hjärnhinneinflammation
1150 kr
Menveo: Meningokock meningit
700 kr
Pneumovax/Prevenar 13
400/750 kr
Priorix: Mässling/Påssjuka/Röda Hund
300 kr
Rabies
850 kr
Recept Malaria
120 kr
Stamaril Intyg
200 kr
Stamaril: Gula Febern
600 kr
TBE vuxen/barn
400 kr/360 kr
Twinrix: Hepatit A+B, vuxen/barn
570 kr/460 kr
Tyfoid: Salmonella
360 kr
Varilrix: Vattkoppor
650 kr
Zostavax: Bältros
1500 kr

Testa dig för covid-19

Nu kan du som har haft lindriga symtom i minst 24 timmar testa dig för covid-19 på vårdcentralen.

Provtagning på barn
Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning. Barn över 16 år provtas enligt de provtagningsindikationer som finns för vuxna.

Ring till vårdcentralen för att boka provtagning

 – Klicka här för att läsa mer –https://medpro.se/2020/06/03/testa-dig-for-covid-19-pa-vardcentralen/

Öppna mottagningen (Drop-In) på
Lilla Edet vårdcentral hålls stängd fr.o.m. MÅNDAG 16/3 och tills vidare!

 Detta för att minimera risk för spridning av Coronavirus. Ring till oss för rådgivning:
0520-48 88 00