Vårdcentral: 0532-709400

Rehab: 0532-709400

Södra Långgatan 3B
662 30 Åmål

Läs mer

Vårdcentral: 0521-72 35 00

Rehab: 0521-72 35 00

Törnrosgatan 14,
464 61 Brålanda

Läs mer

Vårdcentral: 0520-48 88 00

Rehab: 0520-48 88 00

Järnvägsgatan 8,
463 30 Lilla Edet

Läs mer

Vårdcentral: 0322-65 15 00

Rehab: 0322-65 15 40

Säterigatan 122,
441 55 Alingsås

Läs mer

Vårdcentral: 0520-49 01 01

Rehab: 0520-50 66 10

Slättbergsvägen 56,
461 40 Trollhättan

Läs mer

Vårdcentral: 0521-27 82 00

Rehab: 0520-50 66 00

Torpavägen 23,
462 36 Vänersborg

Läs mer

Astma & KOL-mottagning

Välkommen till vårdcentralens Astma & KOL-mottagning. Hos oss kan du få hjälp med båda astmabehandling och KOL-behandling, för att minska dina besvär. Har du upplevt symtom som kan tyda på Astma eller KOL är det oss du i första hand ska besöka för mer information eller undersökning av sjuksköterska.

På mottagningen utför vi bland annat lungfunktionstester och ställningstagande till behandling. Förutom astmabehandling och KOL-behandling får du som patient också stöttning och utbildning i att leva och vara trygg med din sjukdom. Vid besök för KOL-behandling gör vi teambesök med sjukgymnast för ökad kvalité. Vi vaccinerar också mot lunginflammation för våra behövande patienter.


Vad är KOL? – Kronisk obstruktiv lungsjukdom

KOL är en sjukdom som påverkar lungorna och luftvägarna. Sjukdomen gör att du får svårare att andas och orkar mindre. Man räknar med att 6–8% av befolkningen har KOL, varav många ännu inte fått en diagnos. KOL utvecklas långsamt under flera år och orsakas framför allt av tobaksrökning. Med KOL behandling minskar oftast besvären.

Vid KOL är det vanligt med flera av följande symtom:

  • Du blir andfådd när du anstränger dig.
  • Du känner dig trött och orkar mindre.
  • Du behöver allt oftare hosta upp slem.
  • Du har väsande, rosslande eller pipande andning, särskilt vid ansträngning.
  • Du får ofta infektioner i luftvägarna.

Besvären vid KOL kommer långsamt och det är inte alltid säkert att du uppfattar dem som ett tecken på att du är sjuk. Många som röker vänjer sig till exempel vid att hosta upp slem, som är ett av de vanligaste symtomen vid KOL och är inte medvetna om att KOL behandling kan underlätta deras vardag. Det kan också vara svårt att skilja på KOL och astma som patient, eftersom både KOL och astma är vanliga sjukdomar med liknande symtom.


Vad är Astma?

Astma är en sjukdom i luftvägarna som gör att det blir tungt och svårt att andas, ca 8-10% av Sveriges befolkning har det. Det är också vanligt med hosta. Behandlingen består bland annat av olika läkemedel som du andas in. Med rätt behandling minskar eller försvinner oftast besvären.

Det här är vanliga symtom vid astma:

  • Du får anfall av andnöd, det vill säga att det är tungt att andas.
  • Du andas med ett pipande och väsande ljud.
  • Du har långvarig hosta varje gång du är förkyld.
  • Du har långvarig hosta som du inte kan hitta någon förklaring till. Ofta på natten.
  • Du får andnöd och hostar när du anstränger dig fysiskt. Exempel: när du motionerar.

Det finns många olika versioner av astma som kan ge symtom av varierande intensiteter och olika anledningar till att astman utlöses. Man kan generellt dela in astma i två olika typer: icke-allergisk astma och allergisk astma. Icke-allergisk astma ser man vanligast hos vuxna, medan allergisk astma är vanligare hos barn.

Allergisk astma kan betyda att du får astmabesvär av till exempel pollen, pälsdjur eller kvalster. Astman kan också utlösas av till exempel kall luft, starka dofter och rök. Symtomen och astmabehandling är i stort sett likadana, oavsett vilken typ av astma du har.