Vårdcentral: 0532-709400

Rehab: 0532-709400

Södra Långgatan 3B
662 30 Åmål

Läs mer

Vårdcentral: 0521-72 35 00

Rehab: 0521-72 35 00

Törnrosgatan 14,
464 61 Brålanda

Läs mer

Vårdcentral: 0520-48 88 00

Rehab: 0520-48 88 00

Järnvägsgatan 8,
463 30 Lilla Edet

Läs mer

Vårdcentral: 0322-65 15 00

Rehab: 0322-65 15 40

Säterigatan 122,
441 55 Alingsås

Läs mer

Vårdcentral: 0520-49 01 01

Rehab: 0520-50 66 10

Slättbergsvägen 56,
461 40 Trollhättan

Läs mer

Vårdcentral: 0521-27 82 00

Rehab: 0520-50 66 00

Torpavägen 23,
462 36 Vänersborg

Läs mer

Coronanyheter

Aktuell information angående Corona-vaccination | 18-01-2021

Vaccination mot Covid-19 följer en prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten har tagit fram och följs av alla vårdgivare i Västra Götalandsregionen.

I en första fas, den som just har inletts, vaccineras de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst, personal inom omsorg och hälso- och sjukvård som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

Du får information av din vårdcentral respektive kommun hur du får din vaccinationstid.

Personer som är 70 år och äldre samt vissa funktionshindrade yngre personer får tillgång till vaccin mot covid-19 när den andra fasen i vaccinationsinsatserna inleds. Den väntas kunna komma igång i februari 2021.

Därefter erbjudes alla övriga vuxna personer vaccination; de som tillhör en medicinsk riskgrupp först.

Du som tillhör dom sistnämnda grupperna ska alltså INTE ringa din vårdcentral i nuläget angående en vaccinationstid, utan noggrant följa uppdaterad information när det blir dags för dig.

Folkhälsomyndigheten valt att avvakta med att rekommendera vaccination av personer som är under 18 år då det godkända vaccinet inte ännu är fullt utprovat på barn och ungdomar.

Mer information finns också att läsa på följande hemsidor:

Klicka här för att komma till Folkhälsomyndigheten
– Klicka här för att komma till 1177
– Klicka här för att komma till VG-regionen

Corona-informationstelefon på olika språk
Det finns en telefonlinje som bemannas av hälso- och sjukvårdspersonal som talar arabiska, persiska, somaliska, amarinja/tigrinja och ryska. Hit kan du ringa för att få svar på frågor om coronaviruset, på ditt eget språk.
Telefonnumret är 0812-368 000.

Läs mer om denna telefonlinje här: https://www.vgregion.se/coronaphone
 

Information om smittskydd på arabiska, somaliska & persiska/dari
Klicka här för Information i text
– Klicka här för Information i video