Vårdcentral: 0532-709400

Rehab: 0532-709400

Södra Långgatan 3B
662 30 Åmål

Läs mer

Vårdcentral: 0521-72 35 00

Rehab: 0521-72 35 00

Törnrosgatan 14,
464 61 Brålanda

Läs mer

Vårdcentral: 0520-48 88 00

Rehab: 0520-48 88 00

Järnvägsgatan 8,
463 30 Lilla Edet

Läs mer

Vårdcentral: 0322-65 15 00

Rehab: 0322-65 15 40

Säterigatan 122,
441 55 Alingsås

Läs mer

Vårdcentral: 0520-49 01 01

Rehab: 0520-50 66 10

Slättbergsvägen 56,
461 40 Trollhättan

Läs mer

Vårdcentral: 0521-27 82 00

Rehab: 0520-50 66 00

Torpavägen 23,
462 36 Vänersborg

Läs mer

Diabetesmottagning

Du som har diagnostiserats med diabetes eller känner av symptom från möjlig diabetes, är mycket välkommen att söka vård för detta på diabetesmottagningen. Våra vårdcentraler erbjuder alltid rådgivning och för mer information är du mycket välkommen att kontakta eller besöka diabetesmottagningen på vårdcentralen.

Det finns flera sjukdomar som går under namnet diabetes och dom man oftast syftar på är Typ-1 diabetes, Typ-2 diabetes och graviditetsdiabetes. Vilket är en av våra vanligaste sjukdomar och minst 450 000 personer i Sverige lever med diabetes idag.

Vid konstaterad diabetes arbetar diabetessköterskan kontinuerligt och kallar till regelbundna kontroller, ger kost- och motionsråd, justering av medicin och insulin i samråd med diabetesläkaren. Med patienten i fokus på diabetesmottagningen, vägleder och informerar våra diabetessköterskor om en av våra största folksjukdomar.

Typ-1 diabetes

Vid typ-1 diabetes har kroppen slutat tillverka insulin och du får då för mycket socker i blodet. Tecken på typ-1 diabetes är bland annat att du blir trött och kraftlös, går snabbt ner i vikt, kissar oftare och att du blir väldigt törstig. Det är en sjukdom du har hela livet, men det finns bra diabetesbehandling att få på diabetesmottagningen.

Vanliga kännetecken på typ-1 diabetes är:

 • behöver kissa ofta och mycket
 • blir väldigt törstig
 • känner dig ovanligt trött och kraftlös
 • mår illa
 • har ont i magen
 • luktar aceton ur munnen
 • ser suddigt och får synrubbningar
 • snabbt går ner i vikt.

Symtomen på typ-1 diabetes brukar utvecklas under någon till några månader. När symtomen kommer långsamt kan de vara svåra att lägga märke till. Hos en av tre som får sjukdomen sker utvecklingen över lång tid och kan i början misstolkas som typ 2-diabetes.

Om du tror att du har typ-1 diabetes eller har känt av symptom under en längre tid så kontakta diabetesmottagningen på vårdcentralen genast, eller besök jourmottagningen ifall läget känns akut. Har vårdcentralen stängt hänvisar vi till 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning och hjälp med att hitta vård lämplig för dig.

Typ-2 diabetes

Vid typ-2 diabetes har kroppen svårt att hålla sockerhalten i blodet tillräckligt låg och symtom på typ-2 diabetes kommer ofta långsamt. Motion och en bra kost kan hjälpa till att sänka blodsockervärdet, men efter kontroll på diabetesmottagningen kan du också behöva läkemedel.

Vanliga kännetecken på typ-2 diabetes är:

 • Du blir trött och kraftlös.
 • Du blir mer törstig.
 • Du kissar oftare och större mängder.
 • Du får försämrad syn och ser dimmigt.
 • Du kan få klåda i underlivet.

Vid typ-2 diabetes ökar blodsockervärdet oftast under flera år. Symtomen kommer därför långsamt och kan vara olika starka. Många vet inte om att de har typ 2-diabetes eftersom sjukdomen ibland inte ger några symtom alls.

Om du tror att du har typ-2 diabetes eller har känt av symptom under en längre tid så kan du kontakta diabetesmottagningen på vårdcentralen. Har vårdcentralen stängt hänvisar vi till 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning och hjälp med att hitta vård lämplig för dig.

Graviditetsdiabetes

Kroppen behöver gradvis allt mer insulin när du är gravid. Finns det inte tillräckligt med insulin kan blodsockervärdet bli för högt. Då kan du få diagnosen graviditetsdiabetes. Efter förlossningen blir blodsockervärdet oftast normalt igen, men det kan hända att diabetesmottagningen genomför kontroller för att vara säkra.

Ett förhöjt blodsockervärde vid graviditetsdiabetes ger inga symtom. Du märker inte själv att du har förhöjda blodsockervärden. Det upptäcks oftast under kontrollerna på barnmorskemottagningen eller diabetesmottagningen.

Du kan få följande symtom om blodsockervärdet är väldigt högt:

 • Du blir trött.
 • Du blir törstig.
 • Du kissar oftare och större mängder.

Om du behöver rådgivning eller mer information om graviditetsdiabetes kan du kontakta diabetesmottagningen på vårdcentralen eller din barnmorska.