Vårdcentral: 0532-709400

Rehab: 0532-709400

Södra Långgatan 3B
662 30 Åmål

Läs mer

Vårdcentral: 0521-72 35 00

Rehab: 0521-72 35 00

Törnrosgatan 14,
464 61 Brålanda

Läs mer

Vårdcentral: 0520-48 88 00

Rehab: 0520-48 88 00

Järnvägsgatan 8,
463 30 Lilla Edet

Läs mer

Vårdcentral: 0322-65 15 00

Rehab: 0322-65 15 40

Säterigatan 122,
441 55 Alingsås

Läs mer

Vårdcentral: 0520-49 01 01

Rehab: 0520-50 66 10

Slättbergsvägen 56,
461 40 Trollhättan

Läs mer

Vårdcentral: 0521-27 82 00

Rehab: 0520-50 66 00

Torpavägen 23,
462 36 Vänersborg

Läs mer

Ta hjälp av en dietist med spetskompentents

En central fråga inom dietistyrket är matens betydelse för att förebygga, lindra eller bota sjukdomar. En dietist arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet med målet att patienten ska få i sig rätt näring och ha en god livskvalitet efter de förutsättningar som finns.

Medpro Clinic är i samarbete med dietister från Västra Götalandsregionen, som besitter spetskompetens inom mat, näring och hälsa. De prioriterande målgrupperna är personer som i kombination med livslång sjukdom har undernäring eller övervikt/fetma, sköra äldre, patienter med magtarmsjukdomar samt fodoämnesallergier. Andra tillstånd som faller in på de prioriterade patientgrupperna kan vara allergi eller intolerans, övervikt utan koppling till långvarig/livslång sjukdom eller de som har ohälsosamma matvanor.

Beroende på hur prioriterad patienten är får hen olika lång väntetid.

Om man har ett sjukdomstillstånd som påverkas eller är en direkt orsak av ens kosthållning bör en dietist konsulteras. Dietisterna tar enbart emot remiss från patientansvarig läkare på vårdcentralen. Remiss skickas i pappersformat till vår kanslist i Göteborg som sedan skannar in remisser och fördelar till rätt dietist. Dietist bedömer remisser i regel en gång i veckan. Mer info om dietistenheten finns på www.vgregion.se/dietistenheten

Dietist för diabetiker
En diabetiker kan få individuella råd om vilka livsmedel han eller hon ska välja och undvika, hur ofta man behöver äta och vilka metoder för matlagning som är lämpliga för tillståndet.

Dietist för undernäring
Aptiten och förmågan att ta upp näring kan försämras av bland annat, ålderdom, sjukdom, eller också på grund av biverkningar från behandlingar och mediciner. Detta är också något som en dietist hjälper patienten med.

Dietist för fetma och övervikt
Fetma är en sjukdom. Ärftlighet, livsstil och miljö är olika faktorer som kan orsaka fetma. Det finns många behandlingsmetoder och en dietist spelar en viktig roll i behandlingen mot fetma och övervikt.

Du är välkommen att ringa till oss på vårdcentralen för att få mer information angående vårt samarbete med dietisterna.