Vårdcentral: 0532-709400

Rehab: 0532-709400

Södra Långgatan 3B
662 30 Åmål

Läs mer

Vårdcentral: 0521-72 35 00

Rehab: 0521-72 35 00

Törnrosgatan 14,
464 61 Brålanda

Läs mer

Vårdcentral: 0520-48 88 00

Rehab: 0520-48 88 00

Järnvägsgatan 8,
463 30 Lilla Edet

Läs mer

Vårdcentral: 0322-65 15 00

Rehab: 0322-65 15 40

Säterigatan 122,
441 55 Alingsås

Läs mer

Vårdcentral: 0520-49 01 01

Rehab: 0520-50 66 10

Slättbergsvägen 56,
461 40 Trollhättan

Läs mer

Vårdcentral: 0521-27 82 00

Rehab: 0520-50 66 00

Torpavägen 23,
462 36 Vänersborg

Läs mer

Undersök din hälsa med en hälsokontroll på Medpro Clinic

Vill du boka en tid för hälsokontroll eller söker du rådgivning ska du först välja din vårdcentral i fältet till höger, (eller längst ner på sidan om du använder mobiltelefonen).

______________________________________________

Medpro Clinic vill erbjuda hälsokontroller i syfte att så tidigt som möjligt upptäcka riskfaktorer som påverkar hälsan negativt.

Hälsokontroll är en omfattande hälsoundersökning som omfattar fysiska tester, provtagningar, syn- och hörseltest, beräkning av BMI mm. Hälsokontroll genomförs vid två tillfällen. Vid det första tillfället görs en noggrann genomgång av hälsoläget och provtagning sker. Vid det andra tillfället sker en uppföljning och utvärdering av provresultaten redovisas.

Att gå igenom en hälsokontroll innebär inga garantier, men den ger en status om ditt aktuella hälsoläge och vad som kan förbättras. Målet med en hälsokontroll är att främja hälsa och förebygga sjukdom.

Hälsokontroll med rådgivning
På Medpro Clinic använder vi hälsokurvan. Den ger en samlad översikt över de viktigaste riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom och en rad andra sjukdomar. Den ger ett underlag för ett samtal kring hälsa med en hälsorådgivare som är sjuksköterska eller undersköterska.

Risken att bli sjuk och dö en för tidig död påverkas av flera olika faktorer:

 • Individuella faktorer som arv, levnadsvanor och biologiska.   
 • Riskmarkörer som blodtryck, blodfetter och vikt påverkar möjligheten till en bra hälsa.
 • Rökning och alkohol.
 • Kost.
 • Livssituation.
 • Psykisk ohälsa.
 • Ärftlighet diabetes/hjärt-kärlsjukdom.
 • Midjemått/Stussmått.
 • Olika samhällsförhållanden som miljö, trafik, ekonomi och levnadsstandard.

I en Hälsokontroll ingår olika parametrar

 • Motion: Har en gynnsam effekt på en rad olika sjukdomar.
 • Kost: Rätt kost minskar för tidig död och har en positiv inverkan på hälsan.
 • Psykosociala faktorer: Innefattar bl.a. familj, arbete, ekonomi, utbildning och har stor betydelse för hur måendet och eventuell sjukdomsutveckling.
 • Stress: Kartläggning av stresskällor ger människor en mer hanterbar upplevelse av stress i såväl arbetssituationer som i livsstilssituationer.
 • Alkohol och tobak: Är en riskfaktor till ett flertal sjukdomar.
 • Biologiska riskmarkörer: Blodfetter (triglycerider, kolesterol), Blodtryck och midja/stusskvot.

Metod

 • Information.
 • Prover och undersökningar
 • Provtagning och tester.
 • Fylla i hälsoenkät och matvanor.
 • Diskussion, genomgång och upprättande av hälsokurva.
 • Konklusion och rådgivning.

Prover och undersökningar som ingår

 • Blodprover, fasteglukos, blodfetter (triglycerider, kolesterol), Hb (blodvärde), urinprover
  Längd, vikt, midjemått, BMI, Blodtryck, puls.
 • Mot tillägg i pris även EKG, PSA, Spirometri, syn och hörseltest.