Vårdcentral: 0532-709400

Rehab: 0532-709400

Södra Långgatan 3B
662 30 Åmål

Läs mer

Vårdcentral: 0521-72 35 00

Rehab: 0521-72 35 00

Törnrosgatan 14,
464 61 Brålanda

Läs mer

Vårdcentral: 0520-48 88 00

Rehab: 0520-48 88 00

Järnvägsgatan 8,
463 30 Lilla Edet

Läs mer

Vårdcentral: 0322-65 15 00

Rehab: 0322-65 15 40

Säterigatan 122,
441 55 Alingsås

Läs mer

Vårdcentral: 0520-49 01 01

Rehab: 0520-50 66 10

Slättbergsvägen 56,
461 40 Trollhättan

Läs mer

Vårdcentral: 0521-27 82 00

Rehab: 0520-50 66 00

Torpavägen 23,
462 36 Vänersborg

Läs mer

Förhindra komplikationer i foten med medicinsk fotvård

Vi på Medpro Clinic utför Medicinsk fotvård via våra externa leverantörer.

Medicinsk fotvård ska ske samordnat med övrig vård, stöd, behandling och rehabilitering som patienten har behov av. Fotens tillstånd avgör om det är behov av medicinsk fotvård och vid flera sjukdomar kan sådana tillstånd leda till en remittering till medicinsk fotvård. Medicinsk fotvård avser att förhindra eller skjuta upp allvarliga komplikationer till en sjukdom som påverkar fotens nerver, kärl, hud eller mjukdelar och förebygga svårläkta sår och felställningar.

Medicinsk fotvård skiljer sig från vanlig fotvård som endast behandlar ytan på foten. Medicinsk fotvård förebygger, behandlar och lindrar sjukdomar och andra ohälsotillstånd i foten och underbenet som kan bero på både yttre och inre faktorer. Fotterapeuten, även kallad fotspecialist eller fotvårdare, kan undersöka och leta efter rodnader, svullnader, förhårdnader, småsår med mera. 

För medicinsk fotvård krävs remiss från din läkare eller diabetessköterska.

Här nedan finner du de aktuella diagnoserna som kan ligga till grund för remiss:

Medicinsk fotvård för Diabetes
Diabetiker har sämre blodcirkulation, vilket skapar problem i fötterna. Om kompetens inte finns inom enheten kan ett första bedömningsbesök hos fotvårdsspecialist erbjudas. Finns inga tecken på skador eller cirkulationsstörningar begränsas besöket till ett besök.

Medicinsk fotvård för reumatoid artrit m fl reumatiska sjukdomar
Reumatoid artrit m fl reumatiska sjukdomar skapar felställningar i fötterna och rörelseförmåga och/eller hand- eller fingerförändringar som gör att fötterna inte kan skötas på ett adekvat sätt.

Medicinsk fotvård för Psoriasis
Förhårdnader och sprickor under fötterna i kombination med rörelsehandikapp. Ortopediska- och neurologiska sjukdomar, stora missbildningar och felställningar i fötterna med samtidigt rörelsehandikapp.

Endast i väldigt specifika undantagsfall erbjuds patienter med andra diagnoser medicinsk fotvård.

Förebyggande behandling för Medicinsk Fotvård

  • Torr hud – Behandlas regelbundet med oparfymerad kräm eller salva.
  • Skör hud – Huden blir tunnare när man blir äldre och man kan ha skör hud av andra orsaker tex efter kortisonbehandling.