Vårdcentral: 0532-709400

Rehab: 0532-709400

Södra Långgatan 3B
662 30 Åmål

Läs mer

Vårdcentral: 0521-72 35 00

Rehab: 0521-72 35 00

Törnrosgatan 14,
464 61 Brålanda

Läs mer

Vårdcentral: 0520-48 88 00

Rehab: 0520-48 88 00

Järnvägsgatan 8,
463 30 Lilla Edet

Läs mer

Vårdcentral: 0322-65 15 00

Rehab: 0322-65 15 40

Säterigatan 122,
441 55 Alingsås

Läs mer

Vårdcentral: 0520-49 01 01

Rehab: 0520-50 66 10

Slättbergsvägen 56,
461 40 Trollhättan

Läs mer

Vårdcentral: 0521-27 82 00

Rehab: 0520-50 66 00

Torpavägen 23,
462 36 Vänersborg

Läs mer

Påskynda din rehabilitering med en rehabkoordinator

En rehabkoordinator har i uppdrag att koordinera olika insatser runt dig som är eller riskerar att bli sjukskriven. Syftet med en rehabkoordinator är att underlätta och påskynda din rehabilitering så att du kan förbättras snabbare och återfå din arbetsförmåga alternativt undvika sjukskrivning. 

Om man mår dåligt och inte klarar av att arbeta behöver man ibland vara sjukskriven från jobbet. Det är bra att den möjligheten finns men under sjukskrivningen så är det viktigt att man får behandling och råd om vad man själv kan göra för att bli bättre för att återgå till sitt arbete. Om man genomgår en långdragen sjukskrivning utan insatser för att må bättre så kan det ha en negativ effekt på ens hälsa. För att snabba på och underlätta återhämtningen så kan du får stöd och råd av en rehabkoordinator, här på Medpro Clinic.

Varför behöver du en rehabkoordinator?
För att din rehabilitering och återgång till arbete ska bli så bra som möjligt finns det rehabiliteringskoordinatorer som kan stötta dig under din sjukskrivning.

Samordning och planering görs tillsammans med dig och din behandlande läkare.

Rehabiliteringskoordinator finns för dig som är sjukskriven för att

  • tillsammans med dig planera för hur du ska kunna börja arbeta igen.
  • kartlägga ditt rehabiliteringsbehov och samordna insatser inom hälso- och sjukvården.
  • vara ett stöd i samverkan med till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren, m.m.

Sekretess
Rehabiliteringskoordinatorn tar inga kontakter med andra utan ditt samtycke och har tystnadsplikt precis som all personal inom hälso- och sjukvården.

Kontakt
Vill du ha kontakt med en rehabiliteringskoordinator, prata med din behandlande läkare eller kontakta din mottagning.