Vårdcentral: 0532-709400

Rehab: 0532-709400

Södra Långgatan 3B
662 30 Åmål

Läs mer

Vårdcentral: 0521-72 35 00

Rehab: 0521-72 35 00

Törnrosgatan 14,
464 61 Brålanda

Läs mer

Vårdcentral: 0520-48 88 00

Rehab: 0520-48 88 00

Järnvägsgatan 8,
463 30 Lilla Edet

Läs mer

Vårdcentral: 0322-65 15 00

Rehab: 0322-65 15 40

Säterigatan 122,
441 55 Alingsås

Läs mer

Vårdcentral: 0520-49 01 01

Rehab: 0520-50 66 10

Slättbergsvägen 56,
461 40 Trollhättan

Läs mer

Vårdcentral: 0521-27 82 00

Rehab: 0520-50 66 00

Torpavägen 23,
462 36 Vänersborg

Läs mer

Vaccinationsmottagning

Kontakta vaccinationsmottagningen i god tid innan din resa och få hjälp med att planera alla resevaccinationer.

_________________________

Medpro Clinic erbjuder en komplett vaccinationsmottagning på samtliga vårdcentraler. Hos oss på vårdcentralen kan du vaccinera dig mot årliga influensavaccinationer, stelkramp, Resevaccin, TBE, Pneumokocker, Japansk encefalit, Bältros, Gula febern, Malaria & mycket mer.

Vi har kompetent personal på vaccinationsmottagningarna med lång erfarenhet av vaccinationer och resemedicin. Alla är välkomna att vaccinera sig hos oss, oavsett var du är listad. Prislista hittar du efter att du valt din vårdcentral.

Vaccinationsmottagning för barn & vuxna

Inte bara barn utan även vuxna har behov av att vaccinera sig. Man vaccinerar sig mot något för att minska eller eliminera risken att drabbas av sjukdom eller farliga symptom. Dom flesta av oss genomför de vanligaste vaccinationerna när vi är barn/unga, vilket betyder att det för många vuxna kan vara dags igen.

Det är inte alltid som en vaccinering räcker hela livet och även om den gör det så finns det en stor chans att vaccinet du fick när du var ung inte skyddar lika bra mot dagens virus, parasiter och bakterier.

På vårdcentralens vaccinationsmottagning kan vi alltid ge dig individuella råd gällande olika typer av vaccinationer, resor och hur du ska göra för att ha ett säkert skydd. Här informerar vi kontinuerligt inom detta viktiga område.

Välkommen till vår vaccinationsmottagning!

maria vaccinering

Vaccinering Resa blå

Influensa

Den 9 november startar årets vaccinationskampanj. Medicinska riskgrupper, gravida, samt personer som är 65 år och äldre prioriteras de två första veckorna. Influensavaccinationen är i år gratis för personer över 65 år och de som tillhör en riskgrupp. Från 22 november erbjuds övriga invånare vaccination och kommer att kosta 230 kronor.

Trots den pågående coronapandemin är det viktigt att du vaccinerar dig mot influensa. Vi vaccinerar både privat och företag. Vi deltar i landstingets årliga influensakampanj.

_________________________________________________

Vaccinationstillfällen:
Välj din vårdcentral i fältet till höger eller längst ner på sidan om du använder mobiltelefonen, för att se vaccinationstillfällen.
_________________________________________________

Riskerar du att bli allvarligt sjuk? Riskgrupper inkluderar:

 • Personer över 65 års ålder
 • Gravida efter graviditetsvecka 16
 • Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  – Kronisk hjärtsjukdom
  – Kronisk lungsjukdom, som KOL eller Astma
  – Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  – Kronisk lever- eller njursvikt.
  – Diabetes mellitus
  – Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

__________________________________________________

Vaccinering mot influensa!
Du som är över 65 år eller har en kronisk sjukdom riskerar att bli allvarligt sjuk av en vanlig influensa. Bästa sättet att minska den risken är en vaccination.

Smittskyddsenheten arbetar för att så många som möjligt av dem som riskerar att bli allvarligt sjuka ska vaccinera sig. Dessutom uppmanar man vårdpersonal som möter dessa målgrupper att vaccinera sig för att ytterligare minska risken för smitta. Influensa är oftast ofarlig, men den som är över 65 år eller har en kronisk sjukdom kan bli svårt sjuk och även drabbas av allvarliga följdsjukdomar som lunginflammation eller blodförgiftning. Man kan få influensa trots att man har vaccinerat sig, men symtomen blir lindrigare och risken för följdsjukdomar mindre.

Anmäl dig till Smittskyddets SMS-tjänst för att bli påmind när det är dags för vaccination mot säsongens influensa.

Ett väl beprövat vaccin
Influensavaccinet anpassas varje säsong för att klara det senaste viruset, men grunden är densamma. Det här vaccinet har använts sedan 60-talet. Det är pålitligt och det bästa skyddet mot influensa. Det som kan hända efter en vaccination är att man blir öm och svullen runt vaccinationsstället och en del får feber och muskelvärk, men besvären går över inom några dagar.

Influensavaccinationen är i år gratis för personer över 65 år och de som tillhör en riskgrupp. För övriga är kostnaden 230 kronor.

TBE - (Fästingburen hjärnhinneinflammation)

​TBE, orsakas av ett virus som sprids av fästingar. Hos de flesta som smittas hinner kroppens egna immunförsvar bekämpa viruset innan det sprids till hjärnan, och man får därför inga men eller besvär. Cirka en tredjedel av alla som smittas får symtom på hjärnhinneinflammation. Tyvärr finns det ingen behandling mot TBE, men man kan skydda sig mot sjukdomen genom vaccination. Så går vaccinationen till: Man vaccineras mot TBE vid flera tillfällen. För att få bäst skydd rekommenderas att man får två doser det första året. Den andra dosen får man cirka en månad efter den första. Ett år senare får man ytterligare en dos, vilket gör att man är skyddad i tre år. Därefter rekommenderas en dos vart femte år. ​

Om man har fyllt 60 år brukar man få sammanlagt tre doser det första året, det innebär att man får en extra dos två månader efter den andra dosen.  Om Man har glömt att ta en dos och det gått längre tid än rekommenderat behöver man inte börja om från början. Man får då en dos och därefter följer man vaccinationsschemat som vanligt.

Biverkningar
Efter vaccinationen kan man ibland bli svullen, röd och öm där man fick sprutan. En del kan även exempelvis få ont i huvudet och må illa, men det är sällsynt. Barn kan få feber. Besvären brukar gå över inom några dagar. Källa: www.1177.se

Med värmen kommer fästingarna!
Fästingarna blir aktiva redan vid några plusgrader, så man brukar säga att fästingsäsongen i Sverige varar från mars – oktober, men ju mer söderut i Europa man kommer, desto längre säsong.

Förebygg att bli biten, rekommendationer
Kontrollera huden regelbundet och speciellt om du varit ute i skog och mark. Ha under din utevistelse i skog och mark alltid långbyxor tätt in i strumporna och gå aldrig barfota. Om du har exempelvis hund eller katt kan du vara mer utsatt för att få fästingar överförda.

Ett enda fästingbett kan ge dig TBE, fästingöverförd hjärninflammation
Idag finns ingen medicin som botar TBE, men vaccin skyddar. Grundvaccinationen består av 3 doser. Vanligtvis får man två doser med 1-3 månaders mellanrum. Tredje dosen tas 5-12 månader efter dos två, beroende på TBE-vaccin. För att behålla ditt skydd måste du ta en fjärde dos och därefter en påfyllnadsdos vart femte år. Personer som är 60 år eller äldre rekommenderas en extra dos grundvaccineringen.

Kontakta någon av våra vårdcentraler för att boka tid.

Mässling

Information från vårguiden 1177

Mässling orsakas av ett virus som är mycket smittsamt. Mässling är ovanligt i Sverige men vanligt i många andra delar av världen. Vaccination mot mässling rekommenderas alla och ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

De flesta i Sverige har ett livslångt skydd mot mässling. Du som är född efter 1980 är i allmänhet vaccinerad i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Du som är född före 1960 har nästan alltid haft sjukdomen som barn.

När ska jag vaccinera mig?
Alla bör ha skydd mot mässling och det är extra viktigt om du ska åka utomlands. Rådgör med en vårdcentral, en barnavårdscentral eller en vaccinationsmottagning om du är osäker på om du som vuxen eller ditt barn behöver vaccination.

Barn får vaccin vid 18 månaders ålder
I det allmänna vaccinationsprogrammet får barn en första vaccinationsdos vid 18 månaders ålder. Sedan får barnet en påfyllnadsdos i 6 till 8 års ålder. Vaccinet som används ger samtidigt skydd mot röda hund och påssjuka.

Vaccination före 18 månaders ålder
Barn kan vaccineras tidigare än 18 månader om det behövs till exempel inför en utlandsresa. Vaccinet mot mässling kan ges till barn från nio månaders ålder. Barn som har vaccinerats före ett års ålder ska även få vaccin vid 18 månaders ålder.

Kontakta en barnavårdscentral om du vill diskutera en tidigare vaccinering av ditt barn.

Vissa grupper kan behöva komplettera sitt skydd
Du som är född i Sverige mellan 1960 och 1980 kan behöva vaccinera dig eller komplettera ditt skydd mot mässling, om du inte har haft sjukdomen. En liten del av befolkningen som är född mellan 1960 och 1970 har varken haft sjukdomen eller fått någon dos vaccin. Du som är född mellan 1970 och 1980 har ofta fått endast en dos vaccin.

Du som är uppvuxen utanför Sverige kan också behöva vaccinera dig eller komplettera ditt skydd, om du inte har haft mässling. Det varierar mellan olika länder hur vanligt det är med vaccinering mot mässling och när i så fall vaccinationerna infördes.

Rådgör med personalen på en vårdcentral eller vaccinationsmottagning om du är osäker på hur ditt skydd ser ut. Där kan du också vaccinera dig om du behöver.

Vaccin till ovaccinerade äldre barn och vuxna
Om du som vuxen eller om ditt barn tar vaccinet senare i livet ges även då två doser med vaccin. Doserna bör tas med ungefär fem års mellanrum.

Effektivt skydd
Redan efter det första vaccinationstillfället är skyddet mycket bra, men det behövs två doser för att skyddet ska bli så långvarigt som möjligt. Efter två doser av vaccinet anses skyddet mot sjukdomen vara livslångt.

Så går vaccinationen till
Vuxna och äldre barn får sprutan med vaccin på överarmens utsida. Barn som är yngre än ett år får oftast sprutan på lårets framsida.

Läs mer om hur du kan förbereda ditt barn inför vaccinationen.

Graviditet, amning och vaccination
Du ska inte vaccinera dig mot mässling om du är gravid.
Du kan vaccinera dig om du ammar.

Biverkningar av vaccinet
Det kan bli lite rött och svullet på stickstället, och det kan kännas lite ömt.

Vaccinet kan ibland också ge övergående besvär som påminner om lindrig mässling. Den som har blivit vaccinerad kan till exempel få feber, som ibland kan vara hög. Besvären börjar mellan sju till tio dagar efter vaccinationen och brukar gå över inom ett par dagar.

Den som har blivit vaccinerad kan också få ont i lederna och utslag. Utslagen är inte smittsamma.

En ytterst sällsynt biverkning är hjärninflammation.

Kontakta en sjuksköterska eller läkare på din barnavårdscentral eller vårdcentral om du har frågor om vaccinet som du vill diskutera.

Myter om mässlingsvaccin
I slutet av 90-talet publicerades en felaktig studie om samband mellan mässlingsvaccin och autism. Ett antal stora oberoende undersökningar har sedan dess konstaterat att det inte finns något samband mellan vaccinet och autism eller tarmsjukdomar.

Var finns mässling?
Mässling finns i alla världsdelar, förutom i Nordamerika, Mellanamerika och Sydamerika. Men även där kan det bli mässlingsutbrott, om en person som har smittats i någon annan del av världen insjuknar och smittar andra.

Mässling i Sverige
Eftersom de allra flesta i Sveriges befolkning har skydd mot mässling är sjukdomen mycket ovanlig. Men ibland sker mindre utbrott. En person som har smittats utomlands kan smitta barn eller vuxna i Sverige som inte har skydd mot sjukdomen. Men eftersom de flesta i Sverige är vaccinerade eller har haft sjukdomen tidigare blir det sällan många som smittas.

Information inför resan

Folkhälsomyndigheten är en central förvaltningsmyndighet med uppgift att bevaka det epidemiologiska läget i fråga om smittsamma sjukdomar bland människor och främja skyddet mot sådana sjukdomar.

Utrikesdepartementet rekommenderar att man planerar sin resa i god tid samt att man ser över sitt försäkringsskydd, kontrollera passet och tar reda på om man behöver visering.

Vaccinationsguiden är en mycket bra sida som visar vilka hälsorisker finns på just ditt resmål och vilket reseskydd & vaccinationer du behöver.

Vaccination långresa ny

Glax 1161_Banner Hälsomedv 1000x2000_210113