Utvecklingsdagar 2019

Alla Platser / oktober 3, 2019

Idéer, utveckling & innovation

Medpro Clinic Utvecklings Seminarium är några dagar varje år, då vi samlar i princip alla anställda i Medpro Clinic, för jobba med hurdan organisationen och vi själva som personer kan växa och bli bättre på att förstå och hjälpa våra patienter.

För att se en kort inblick i vad som pågick under dessa dagar kan ni kolla på videon nedanför!

På eventet jobbar vi med kulturen i bolaget, vi jobbar med fördjupning i hurdan vi själva, vårt team och hela organisationen kan bli bättre på att bemöta våra patienter och kunder. Det är också en anledning till att ha det roligt i ett socialt sammanhang med dom man jobbar med dagligen och kollegor från övriga vårdenheter inom Medpro Clinic.

1

Som företag ger det oss möjlighet att få en djupare förståelse för alla som jobbar inom Medpro Clinic. Hur dom ser på deras dagliga arbete och samarbete med anställda på deras vårdenhet, men samtidigt inkludera alla i en större gemenskap som finns när man jobbar på Medpro Clinic.

Utvecklingsdagarna är centralt byggda på god kommunikation och uppmanar våra anställda att utväxla idéer och tankar med hela koncernen. Eventet är ett också ett utmärkt tillfälle för våra medarbetare att träffa kollegor från alla våra vårdenheter och utforska möjligheten att byta arbetsplats inom samma koncern.

2

Innovation Hackathon

I år jobbade vi för första gången med ett så kallat Mentometersystem som inkluderar en liten dosa att anonymt kunna svara på frågor och idéer med, under eventet. Vilket gjorde att vi kunde ställa frågor direkt till alla 200 deltagare om hurdan dom upplever olika saker i arbetslivet och att få höra deras perspektiv på förslag som framkom under vårens Innovations Hackathon.

Det var ett spännande tillägg som verkar vara uppskattat och det gav en hel del intressanta svar, samt gjorde det möjligt för våra deltagare att tillsammans välja en vinnare av dom idéer som presenterades i årets Innovation Hackathon.

aa

Två dagar med aktiviteter

Första hälften av torsdagen handlade om att blicka tillbaka på den stora insats som vi under tidigare event har drivit framåt som företag. Alla som anställs av Medpro erbjuds ett personlighetstest för att se vilka drivande egenskaper i ens personlighet som är viktiga för att man ska må bra och kunna växa på sin arbetsplats. Resultatet av personlighets testet hjälper våra anställda att förstå varandra och bygga en bättre samhörighet med det team man tillhör på jobbet och övriga kollegor.

Efter detta hade vi en inspirationsföreläsning som handlade om varför det är så svårt att förändra vanor, en föreläsning som också var menad som en introduktion för årets Innovations Hackathon.

Fredagen var dedikerad till framläggningarna av gruppernas resultat av hackathonet och till vårdenheterna att diskutera lokala behov för utveckling och förbättringar på dras vårdenhet.

yes 1

Vi är väldigt mån om vår personal och vill, likt våra värdeord, att dom ska växa för att känna sig Glada, Modiga och Ärliga 😊. Att ge alla en känsla av tillhörighet till en större gemenskap som består av hela Medpro Clinic. Att tillsammans hjälpa varandra utveckla och förbättra mindre vårdenheter inom företaget. Det är målet med dom gruppövningar som drevs av dom olika vårdenheternas verksamhetschefer och biträdande verksamhetschefer, under utvecklingsdagarna.

3

Slutligen så är det roligt för alla att få möjligheten till att äta middag ihop och ha en trevlig kväll med god stämning. När det handlar om vilken övning från eventet som var mest givande, så var det säkerligen vårt Innovation Hackathon, som gav alla en möjlighet att framföra innovativa tankar och idéer i en utvecklingsmotiverad miljö. Detta tillvägagångssätt har visat många goda resultat och har påverkat våra vårdenheter med positivt utmanande idéer.

4
12

854

Fler nyheter från Alla Platser